Izveštaj o stanju u pravosuđu

31. mart 2016

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 23. marta 2016. godine Vladi Republike Srbije Izveštaj o stanju u pravosuđu, koji možete preuzeti ovde

Savet je analizirao stanje u pravosuđu sa aspekta dostupnosti pravde i pravosuđa i našao je brojne sistemske probleme. Institucije pravosuđa su bitan deo glavnog mehanizma borbe protiv korupcije, zbog čega ga treba pravilno oblikovati.

Savet je posebnu pažnju obratio na teritorijalnu, funkcionalnu i materijalnu dostupnost pravosuđa. Vladi je skrenuta pažnja da ne postoje jasni kriterijumi za kreiranje mreže sudova i tužilaštava, za određivanje broja nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudne administracije, te da ne postoji ravnomerno opterećenje tih institucija. Deo odgovornosti je na pravosuđu, ali najveću odgovornost nosi izvršna vlast. Veliki problem je i dalje uticaj izvršne vlasti na rad tužilaštava i sudova, kao i neadektavno medijsko izveštavanje.

Donose se nekvalitetni zakoni koji uskraćuju ostvarenje pravde. Država ubuduće mora promeniti praksu donošenja propisa po hitnom postupku, bez javne i stručne rasprave, bez učešća stučnjaka za određene oblasti i učešća civilnog društva.

Pravosudne institucije nemaju dovoljno sredstava za redovan rad, a istovremeno trošak kojem se građani izlažu u potrazi za pravdom nije prilagođen životnom standardu.

Savet je uporedio preporuke iz prethodnih referata i utvrdio je da je došlo do poboljšanja u rešavanju starih predmeta i da su doneti bitni podzakonski akti koji su nedostajali, ali je uočeno dosta propusta u tim propisima koji mogu ograničiti nezavisnost i samostalnost nosilaca pravosudnih funkcija, kao i onemogućiti sudije i tužioce u dostupnosti prava i pravde.

Država je dužna da izvrši detaljnu analizu rada Ustavnog suda, jer iz dosadašnjeg rada ovog suda nije moguće utvrditi da li je pravosudna institucija ili je deo izvršne vlasti.

Radi kvalitetnog pristupa pravdi, naročito u uslovima primene Zakonika o krivičnim postupku koji podrazumeva tužilačku istragu i odsustvo načela materijalne istine, potrebno je što pre doneti adekvatan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Takođe je tužilaštvu potrebno obezbediti nezavisnost od izvršne vlasti, budući da je preuzet deo sudske nadležnosti.

U odnosu na preporuke iz ranijih izveštaja, Savet je utvrdio da je učinjeno nedovoljno. Pored obnavljanja bitnih preporuka po kojima nije postupljeno, Savet je dao i nove preporuke. Iako veliki broj preporuka podrazumeva izmenu Ustava, Savet to smatra neophodnim za obezbeđivanje kvalitetnog rada pravosuđa i potpunog pristupa pravdi.