10. jun 2013

Miroslava Milenović,

Član Saveta

Rođena je 1963. godine.

Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu 1984. godine, a na Fakultetu političkih nauka 2004. godine stekla je sertifikat specijaliste za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. Pohađala je i stekla sertifikate sa kurseva za ovlašćenog računovođu pri Udruženju računovođa i revizora Srbije, kao i kod ACCA u Velikoj Britaniji, Evropskog centra za mir i razvoj. Stekla je sertifikat u SAD za Ovlašćenog istraživača pronevera. Usavršavala se i na: SAP Solution Academy, BoldSolomon u Londonu, IFEX-u u Pragu, kao i Management Centru u Beogradu.

Poseduje preko dvadeset godina radnog iskustva u međunarodnim kompanijama na poslovima administracije, finansija, računovodstva, poreske regulative, kao i dugogodišnje iskustvo u savetničkim i konsultantskim uslugama u računovodstvenoj i finansijskoj kontroli. Radila je na implementaciji procedura, unutrašnjoj kontroli, reviziji, računovodstvu i finansijskoj kontroli međunarodnih i domaćih preduzeća.

U Ministarstvu finansija bila je šef jedinice za restrukturiranje javnih preduzeća. Učestvovala je u pisanju Zakona o računovodstvu i reviziji.