10. jun 2013

Miroslava Milenović,

Član Saveta

 

 

Rođena 1963. godine.

Diplomirala  na Univerzitetu u Beogradu 1984. godine, a na Fakultetu političkih nauka 2004. godine stekla je sertifikat specijaliste za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. Pohađala je i stekla sertifikate sa kurseva za ovlašćenog računovođu pri Udruženju računovođa i revizora Srbije, kao i kod ACCA u Velikoj Britaniji kao i Evropskog centra za mir i razvoj. Stekla je sertifikat u SAD za Ovlašćenog istraživača pronevera. Usavršavala se i na: SAP Solution Academy, BoldSolomon u Londonu, IFEX-u u Pragu, kao i Management Centru u Beogradu.

Poseduje preko trideset godina radnog iskustva na poslovima administracije, finansija, računovodstva, poreske regulative, kao i dugogodišnje iskustvo u savetničkim i konsultantskim uslugama u oblasi interne revizije.

U Ministarstvu finansija, 2002.godine bila je specijalna savetnica Ministra finasija, šef jedinice za restrukturiranje javnih preduzeća kao i sekretar Vladine Komisije ѕa restrukturiranje javnih preduzeća. Učestvovala je u pisanju Zakona o računovodstvu i reviziji.

Članica Saveta za borbu protiv korupcije od 2012. Godine.

U Ministarstvu privrede 2013.godine bila je specijalna savetnica Ministra privrede.

Od 2007. godine kao ekspert Američkog Ministarstva pravde radila sa tužilaštvom kao forenzični računovođa.

Kao ekspert Saveta Evrope, OEBSa, UNODC dizajnirala i držala treninge policije, tužilaca i sudija širom sveta radi poboljšanja efikasnosti finansijskih istraga.

Od strane OEBSa nagrađena kao ličnost godine, 2015.godine za borbu protiv korupcije i slobodu medija.

U toku 2016.godine radi obuke za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, za efikasnije sprovođenje finansijskih istraga, za pronalaženje skrivene imovine, itd.

Govori engleski jezik. Majka je dvoje dece, ćerke od 29. godina i sina od 21. godine.