Седнице Савета за борбу против корупције и реализација буџета по годинама

22. август 2014

Седнице Савета за борбу против корупције и реализација буџета по годинама

Година

Број седница

Буџет Савета
(одобрена средства)

Утрошена средства

2010

17

24.091.000,00 динара

18.940.024,58 динара

2011

16

23.654.000,00 динара

23.654.000,00динара

2012

14

19.630,000,00 динара

16.385.864,57 динара

2013

10

19.733.000,00 динара

18.645.346,70 динара

2014

12

20.745.000,00 динара

18.448.000,00 динара

2015

14

20.204.000,00 динара

16.473.603,18 динара

 

НАПОМЕНА: 

Податке о извршењу буџета Савета за борбу против корупције у периоду од 01. јануара 2015. до 31. децембра 2015. године по месецима и збирно можете преузети овде.

Податке о извршењу буџета Савета за борбу против корупције у периоду од 01. јануара 2016. до 31. децембра  2016. године по месецима и збирно можете преузети овде.

Податке о извршењу буџета Савета за борбу против корупције у периоду од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2017. године по месецима и збирно можете преузети овде.