Саопштење Савета о нацрту предлога закона о Агенцији за борбу против корупције

Петнаест разлога зашто не треба усвојити Нацрт предлога Закона о Агенцији за борбу против корупције детаљније...

04. 07. 2006

Саопштење за јавност Савета за борбу против корупције поводом случаја МОБТЕЛ

У јавности већ годинама Мобтел важи за драстичан пример корупције. Одлуком Владе од 29. децембра 2005. године о одузимању лиценце Мобтелу за обављање телекомуникационих делатности, проблем Мобтела се нашао у средишту политичког сукоба између врха садашње власти и претедената на освајање те власти – Богољуба Карића и његових пословних и политичких следбеника. У овом политичком сукобу проблем корупције се инструментализује, уместо да се решава. детаљније...

14. 02. 2006

Председница Савета за борбу против корупције Верица Бараћ у сусрету с Београђанима

Савету за борбу против корупције је од 4. јуна 2003. године достављено више од тридесет представки грађана Београда у којима се износе проблеми везани за бесправну градњу. Савет се нарочито ангажовао на случају бесправног надзиђивања зграда на Коњарнику, као карактеристичном примеру злоупотребе права општинских органа управе детаљније...

07. 05. 2004