Саопштење Савета за борбу против корупције

09. децембар 2021

САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДАЈЕ СЛЕДЕЋЕ

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

 

ПОВОДОМ ИЗЈАВЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ ГОСПОДИНА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ДАТОЈ НА ТВ ПИНК 07.12.2021 У 13,15 ЧАСОВА У ЕМИСИЈИ „НОВО ЈУТРО“

 

На питање новинара Н1 господина Петра Гајића, Председник Србије господин Александар Вучић дао је следећу изјаву:

 

„Нисам знао да је Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије тело које доноси одлуку да ли је нешто у складу са Уставом или није, али добро да сте ме обавестили. Да су рекли другачије сигурно ми не бисте рекли да су они стручни за то и где то пише да су они надлежни ни стручни за тумачење Устава. Али ако ви то кажете, онда је уреду. Сигуран сам да је то онда 100% тачно. Пошто рачунам Шолак и Ђилас стручњаци за Устав, они то најбоље знају са све Саветом за борбу против корупције Владе Републике Србије“.

У Извештају, на страни 1, 3. пасус пише: “Пре него што Савет укаже на упитну уставност предложених одредби Закона и права грађана Републике Србије …“Термин „упитна уставност“ је сасвим јасан термин и указује на потребу анализе.

У извештају, на страни 1, 4.-5. пасус пише: „… Овакво законско решење, међутим, по мишљењу Савета представља кршење Уставом Републике Србије загарантованог права на мирно уживање својине и других имовинских права власника непокретности…“

Овде се јасно наводи термин „по мишљењу Савета“ што није ни одлука нити тврдња да је прекршен Устав јер то може да одлучи и тврди само Уставни суд. Мишљење је дозвољена форма изјашњавања која подразумева да постоји и другачије мишљење као и потреба да се анализира и доказује. Мишљење не може бити предмет забране или прекорачења овлашћења.

Одлука o образовању Савета за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 59 од 11. октобра 2001., 3 од 28. јануара 2002., 42 oд 22. априла 2003., 64 од 24. јуна 2003., 14 од 20. фебруара 2006.) наводи да је: 

“Задатак Савета је да сагледа активности у борби против корупције, да предлаже Влади Републике Србије мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против корупције и прати њихово спровођење и да даје иницијативе за доношење прописа, програма и других аката и мера у овој области.”

Према Акционом Плану за Поглавље 23, тачка 2.1.2.3. „Обезбедити активно учешће Савета за борбу против корупције у законодавном процесу, кроз чланство у радним групама за доношење и измене закона који према оцени Савета имају коруптивни ризик, на иницијативну Савета, односно органа овлашћених за предлагача закона. Чланови Савета активно учествују у раду радних група. Рок – континуирано.“ Нажалост, у пракси, и поред инсистирања Савета, ово се није догађало.

Савет је на крају наведеног Мишљења дао предлог како да се превазиђе ситуација настала доношењем закона који има коруптивни потенцијал на који је Савет указао. Савет није изашао изван својих надлежности када је указао на одредбе у Закону које имају коруптивни потенцијал и Влада Републике Србије је на седници (8.12.2021.) донела одлуку да из скупштинске процедуре повуче Закон о експропријацији. Да закон није имао мањкавости  ово се сигурно не би догодило иако је управо то решење Савет предлагао.

Савет је од свог оснивања био независна и самостална институција, која је својим радом и односом према свим Владама то и доказала.

Савет очекује да се дискутује о аргументима који су образложени и документовани у Извештајима и Мишљењима а не да му се додељују квалификације и лепе етикете.