Савета за борбу против корупције није позван у Радну групу

12. март 2021

САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ НИЈЕ ПОЗВАН У РАДНУ ГРУПУ

 

У Акционом Плану Преговарачке групе за Поглавље 23 (Правосуђе и остала права) Републике Србије из јула 2020. јасно је написано, на страници бр. 130, редни број активности 2.1.2.3 следеће:

 

Одељак: 2 Борба против корупције

Активност:  Обезбедити активно учешће Савета за борбу против корупције у законодавном процесу, кроз чланство у радним групама за доношење и измене закона који према оцени Савета имају коруптивни ризик, на иницијативу Савета, односно органа овлашћених за предлагање закона. Чланови Савета активно учествују у раду радних група.

Носилац активности: Савет за борбу против корупције

Рок:  континуирано

Финансијски ресурси: Буџет Републике Србије

Показатељи резултата: Савет правовремено добија информације о                    законодавним активностима, делује проактивно у свом раду, а чланови Савета узимају активно учешће у законодавном процесу.

Савет је обавештен да је почетком јануара Министарство државне управе и локалне самоуправе саставило Радну групу за измену и допуну Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Претходни Закон који је донесен пре нешто више од 16 година сматран је једним од најбољих у свету, а претходни нацрт донесен пре три године је критикован од стручне јавности и није ушао у процедуру.

Сада се приступило изради новог Нацрта.

Према информацијама којима располажемо, свих 16 чланова радне групе су државни службеници и нема представника новинарских и медијских удружења, организација цивилног друштва и јавности, који су најчешћи корисници овог закона. 

Савет је скренуо пажњу надлежнима да је обавезан Акционим планом за Поглавље 23 да учествује у радним групама за доношење закона значајних за борбу против корупције и да треба да учествује у Радној групи. Посебно наглашавамо да се Савет у анализи потенцијалне корупције више од 100 пута обраћао Поверенику.

У том смислу Савет је предузео следеће радње.

1.Обратио се Поверенику писмом  09. фебруара 2021. године и добио         одговор 17. фебруара 2021. године где га Повереник обавештава да није   његова канцеларија правила списак Радне групе.

2.Обратио се Министарству државне управе и локалне самоуправе 17.   фебруара 2021. године и није добио одговор.

3.Обратио се Министарству правде 2. марта 2021. године и није добио одговор.

4.Обратио се Кабинету премијера 2. марта 2021. године и није добио одговор.

Савет покушава да испуни своју обавезу из Акционог плана за Поглавље 23 али је очигледно у томе онемогућен. Савет сматра да би својим искуством могао допринети у прављењу новог Нацрта Закона.

О овој ситуацији Савет обавештава јавност да надлежне Институције не показују интерес да омогуће Савету да обавља своје обавезе.