Информација поводом изјаве заменика градоначелника Горана Весића да Савет користи нетачне информације

01. март 2019

Савет за писање својих извештаја, који се баве феноменима системске корупције, званичним путем од органа власти тражи конкретну документацију и информације. Поред тога, Савет користи и податке који су званично објављени на сајту државних институција и других субјеката, као и информације које објављују јавна гласила: Службени гласник РС, Службени листови градова и др. За све податке које Савет користи у својим извештајима наводи извор информације, па су самим тим подаци лако проверљиви. 

На жалост, до података од органа власти Савет је долазио веома тешко и то најчешће уз посредовање Повереника за информације од јавног значаја. Међутим, бројни су примери да органи власти нису желели да доставе податке и поред налога Повереника, или су подаци које су доставили непотпуни. 

Савет никада није у могућности да провери информације које достављају органи власти, ако их не прати веродостојна документација. То се пре свега односи на разне спецификације у којима се приказују нумерички подаци. 

Конкретно, у изјави Заменика градоначелника никада није наведено који податак није тачан, већ је његова изјава очито имала за циљ да се дискредитује рад Савета, што је постала пракса и других државних органа, ако су у извештајима Савета изнете чињенице које им не одговарају.

Поводом изјаве заменика градоначелника Горана Весића од 12.10.2017. године Савет је дао деманти који је доступан на сајту Савета. Поновним помињањем Савета у истом контексту 25.02.2019. године на ТВН1, поставља се питање с којом намером се то ради.

 

У Београду, 1.марта 2019. године.                                                            

САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ