Саопштење Савета поводом изјаве Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда

13. октобар 2017

Савет за борбу против корупције овим саопштењем обавештава јавност и демантује наводе Дирекције да су подаци које је објавио у свом Извештају у вези  са појединим уговорима нетачни.

Наиме, Савет је након неколико месеци од свог захтева према Дирекцији добио непотпуне податке а тек по налогу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,  који се односе на закуп грађевинског земљишта и накнаду за уређење грађевинског земљишта за период 2011-2015 године. Како Дирекција у медијима наводи да су њихови подаци транспарентни и доступни грађанима Србије, Савет поставља питање зашто је тражене податке добио тек по налогу Повереника? Сви подаци које је Дирекција доставила Савету пренети су у изворном облику  и наведени у Извештају уз напомену да Савет  не може проверити њихову веродостојност.

Савет напомиње да у Извештају једино нису наведени спискови са именима закупаца грађевинског земљишта и дужника по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта, а које Савет поседује.

Податке које је  Дирекција предочила јавности 12.10.2017. године никада нису достављени Савету. С тим у вези, поставља се питање који су подаци истинити, односно кога је и да ли је  Дирекција обманула јавност или Савет?

Упућивање Савета да истражује корупцију у Дирекцији у периоду од 2004.-2013. године  представља непрофесионално поступање Дирекције,  мотивисано политиком.

Одговорна, морална и професионална лица у Дирекцији имала су обавезу да за све  незаконитости затечене и уочене за период 2004.-2013. година, обавесте тужилаштво и полицију.

Савет још једном напомиње, да у свом раду никада није прихватао политичке утицаје и да је предмет свих извештаја Савета била, јесте и биће системска корупција, независно од актуелне политичке сцене. Савет се  даље неће оглашавати овим поводом како не би био злоупотребљаван у политичке сврхе.