Савет за борбу против корупције објавио Извештај о ненаменском трошењу буџетских средстава на програму производње и ремонта шинских возила за потребе Железнице Србије а.д.

15. април 2015

Савет за борбу против корупције анализирао је обимну документацију добијену од Железнице“ а.д., Министарства привреде, Сектора буџетске инспекције Министарства финансија, Фонда за развој и Генералног секретаријата Владе Републике Србије која се односи на обнову шинских возила за потребе „Железнице“ а.д.

За набавку и ремонт  шинских возила у последњих десет година потрошено је око десет милијарди динара или око сто милиона евра.

Савет је пратио финансирања обнове шинских возила железнице у периоду од 2009. до 2014. године, сходно Закључцима Владе Републике Србије, као и период од 2005. до 2008. године, односно Пројекат оправке и модификације 1000 ЕАС вагона.

Према Пројекту оправке и модификације 1000 ЕАС вагона ,,Железница“ је требала да добије 1000 ЕАС ремонтованих вагона за 840 милиона динара, односно десет милиона евра до краја 2005. године. Пројекат је завршен за три године са ремонтованих 434 ЕАС вагона за које је Железница преко ремонтера ,,Желвоз“ Смедерево платила око две милијарде динара или 25 милиона евра. Железница је Савету пружила доказе да је оправка само 434 ЕАС вагона од планираних 1000 коштала око 500 милиона динара, али не и доказе за које намене је потрошено додатних 1,5 милијарде динара.

У периоду од 2009. до 2014. године, сходно Закључцима Владе Републике Србије за обнову шинских возила за потребе Железнице, преко Фонда за развој пренето је ремонтерима око осам милијарди динара за планирани ремонт и набавку 4069 шинских возила. ,,Железница“ а.д. је доставила доказе да је набављено нових и ремонтовано 3496 шинских возила за износ од 6,7 милијарди динара, а да неколико ремонтера није извршило услуге у износу од 1,3 милијарди динара, иако су им средства наменски пренета.

Највећи износ неоправдано потрошених средстава по закључцима Владе у периоду од 2008. до 2014. године је код ремонтера ,,Желвоз“ Смедерево у износу од око 600 милиона динара. Преко ,,Желвоза“ Смедерево је ненаменски потрошено 1,5 милијарди динара у периоду од 2005. до 2008. године кроз ремонт ЕАС вагона, а укупно је за период од 2005. до 2014. године ,,Желвоз“ ненаменски потрошио 2,1 милијарди динара. ,,Желвоз“ није измиривао ни пореске обавезе па је порески дуг на дан 31.12.2014. године 2,4 милијарде динара, што са неоправданим средствима износи мањак у српском буџету у износу од 4,5 милијарди динара.

Средства су пренета и следећим ремонтерима: ,,Фабрика вагона“-Краљево, ,,МИН Локомотива“-Ниш, ,,МИН Вагонка“-Ниш, ,,Гоша“-Смедеревска Паланка, али услуга ремонта у износу од око 700 милиона динара није извршена, а неплаћене пореске обавезе износе 1,3 милијарде динара.

Штета за Републику Србију због ненаменски потрошених средстава и неизмирених пореских обавеза од стране пет ремонтера износи 6,5 милијарди динара или око 65 милиона евра.

Према Закључцима Владе Републике Србије за контролу трошења буџетских средстава било је задужено Министарство финансија - Сектор буџетске инспекције, а за реализацију Програма обнове шинских возила Министарство привреде. Ни једно министарство није вршило контролу трошења буџетских средстава, па се подаци о броју ремонтованих возила и вредности реализације, које је доставила Железница, могу прихватити са резервом.

У својим пописним листама ,,Железница“ десет година приказује око 4000 шинских возила исправних за саобраћај, без обзира што је за те намене у том периоду потрошено десет милијарди динара, односно око десет милиона евра на годишњем нивоу. Улагања од десет милиона евра годишње у шинска возила морала су се одразити на значајно повећање броја исправних возила за саобраћај. За укупно потрошен износ од сто милиона евра у периоду од десет година ,,Железница“ је примера ради могла да набави нових 1300 најбољих теретних вагона серије Сгнсс који служе за превоз контејнера.

Чињеница да се возни парк ,,Железнице“ није битно мењао и поред огромних улагања, изазива сумњу да је стварног ремонта било и да је штета за буџет Републике Србије већа од 65 милиона евра. Ни стање ремонтера се, поред толиких давања од стране државе, није поправило већ су код свих раскинути уговори о приватизацији, па се са девастираном имовином и огромним дуговима поново налазе у већинском власништву државе. Бројни су протести радника ремонтних предузећа који месецима нису примили зараде и којима нису уплаћивани доприноси.

Савет за борбу против корупције је Извештај о ненаменском трошењу буџетских средстава на програму производње и ремонта шинских возила за потребе Железнице Србије а.д. доставио: председнику Владе, министру финансија, министру привреде, министру грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министру унутрашњих послова, републичком јавном тужиоцу и скупштинским одборима за саобраћај и финансије.

Подсећамо да је Савет за борбу против корупције 2012. године целокупну документацију о овом предмету предао Радној групи Управе криминалистичке полиције, али Савет још увек нема повратну информацију од МУП-а и надлежног тужилаштва о набавци и ремонту шинских возила.

Републичко јавно тужилаштво обавестило је Савет за борбу против корупције 16. априла 2015. године да је Извештај о ненаменском трошењу буџетских средстава на програму производње и ремонта шинских возила за потребе ,,Железнице Србије” а.д. достављен на надлежност Тужилаштву за организовани криминал.

Извештај о ненаменском трошењу буџетских средстава на програму производње и ремонта шинских возила за потребе Железнице Србије а.д. можете преузети овде