ОЕБС о директном преносу прославе СНС: Закон је јасан

08. новембар 2015

Извор: НУНС

Закон о електронским медијима обавезује емитере да поштују забрану политичког оглашавања ван предизборне кампање, наводи ОЕБС у тумачењу које је тражио НУНС


Упркос чињеници да Опште обавезујуће упутство за понашање емитера више није на снази, свеобухватни правни оквир о овом питању је садашњи Закон о електронским медијима и његов члан 47 који експлицитно регулише емитовање политичког маркетинга, каже се у одговору ОЕБС-а на захтев Независног удружења новинара Србије о постојању разлога за покретање поступка за утврђивање одговорности ТВ станица за директни пренос манифестација политичких странака.

 У Анализи ОЕБС-а се наводи да у регулацији општих обавеза пружалаца медијских услуга, односно ТВ компанија, у односу на садржај програма, Закон предвиђа да ће пружалац медијских услуга поштовати забрану политичког оглашавања ван предизборне кампање.

 ОЕБС подсећа да су током предизборне кампање, пружаоци медијских услуга дужни да осигурају да све регистроване политичке странке, коалиције и кандидати уживају једнаку заступљеност без икакве дискриминације и наглашава да је надзор над спровођењем овог Закона у потпуности у надлежности Регулаторног тела за електронске медије.

 Регулатор изриче мере пружаоцима медијских услуга у складу са овим Законом  и одлучује о жалбама у вези са програмским активностима, наводи ОЕБС и указује да закон даје право физичким и правним лицима лица, укључујући и пружаоце медијских услуга да поднесу жалбе Регулатору које се односе на садржај програма, уколико сматрају да садржај крши или угрожава њихове личне интересе или јавни интерес.

 ОЕБС сматра да правилник, упутства и препоруке служе само да би осигурале ефикасније спровођење Закона, што значи да, ако су бивше опште смернице престале да важе, Регулатор је дужан да развије нове засноване на постојећим законима.

 ОЕБС, на крају, истиче да одредбе Закона треба да се тумаче са циљем неговања демократских вредности, а  имплементација Закона мора да буде у складу са тумачењем Устава Републике Србије, прописима који регулишу јавно информисање, свим важец́им међународним стандардим везаним за људска и мањинска права, као и у складу са праксом међународних институција као што су Европски суд за људска права.

 Независно удружење новинара Србије (НУНС) затражило од Министарства за културу и информисање и Мисије ОЕБС – а тумачење члана 47 Закона о електронским медијима како би се утврдило валидност става Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) да је сетом нових медијских закона престало да важи Опште обавезујуће упутство за емитере и да је емитерима дозвољено да без икаквих санкција преносе страначке скупове.

 Секретаријат НУНС-а

 Београд, 6. новембар 2015.