08. април 2019

 

                      

 

           Едвард Јерин,

           Члан Савета

 

                                                                                                                                                 Рођен је 18.01.1952. године у Лесковцу од оца Леополда и мајке Радмиле. У Лесковцу је завршио осмогодишњу школу и гимназију, са одличним успехом. Дана 24.09.1975. године дипломирао је на Правном факултету у Нишу, као студент генерације.

Дана 04.11.1975. запослио се, као приправник у Окружном јавном тужилаштву у Лесковцу, а дана 24.01.1977. године положио је правосудни испит. До одласка на одслужење војног рока у мају 1977. године, био је стручни сарадник у Окружном јавном тужилаштву у Лесковцу. Дана 25.05.1978. године именован је за заменика Општинског јавног тужиоца у Лесковцу, а 20.10.1982. године за заменика Окружног јавног тужиоца у Лесковцу. У току јануара и фебруара 1992. године обављао је дужност заменика Окружног јавног тужиоца у Гњилану. Дана 10.07.2001. године постављен је за ВД Окружног јавног тужиоца у Лесковцу, а 20.09.2001. године изабран за Окружног јавног тужиоца у Лесковцу и ту функцију је обављао до 31.12.2009. године. Дана 30.07.2010. године изабран је за заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу. Био је распоређен у Оделењу за борбу против корупције и прање новца и био учесник саветовања и обука. У Правосудној академији прошао је обуку за предавача у вези примене новог ЗКП-а, те је учествовао у обуци јавно-тужилачких и судских кадрова. Од 22.07.2013. до 01.12.2014. године био је ВФ Вишег јавног тужиоца у Нишу, када је изабран за јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу. На тој функцији је био све до 15.05.2017. године, када му је иста престала, јер је испунио законске услове за одлазак у старосну пензију.

Ожењен је, супруга је пензионер. Живи у Лесковцу у сопственом двособном стану од 54 квадрата,а у Лесковцу је наследио стан од родитеља од 46 квадрата. Ћерка је завршила Филолошки факултет у Београду, удата је, мајка једног малолетног детета и живи у Горицији, у Италији. Син је завршио Електротехнички факултет у Београду. Ожењен је, живи у Београду, отац 2 малолетна детета.