08. април 2019


        Проф. др Владан Јончић,

        Члан Савета

 

 

 

      Рођен је 1950. године у Ћуприји.


Основну школу и гимназију завршио је у Ћуприји са одличним успехом. На Правни факултет Универзитета у Београду уписао се школске 1969/70. године и дипломирао 1973.године на истом. У току студија био је активан члан (и један од чланова оснивача) студентског друштва-клуба „Форум Романум“.

Последипломске студије уписао је на Правном факултету Универзитета у Београду на Међународноправном смеру школске 1973/74. године. Усмени магистарски испит положио је са одликом маја 1976.године. Магистрирао је на међународном правном смеру на Правном факултету Универзитета у Београду. Докторирао је из области Међународног јавног права на Правном факултету Универзитета у Београду.У току служења војног рока завршио је  Школу резервних официра 1977. године.

У звање асистента-приправника изабран је на Правном факултету Универзитета у Београду 1978. године. Магистарирао је 1984. године на Правном факултету у Београду на међународноправном смеру. Докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду на међународнопрвном смеру. У звање предавача на Политичкој катедри на Правном факултету Универзитета у Београду изабран је 1987.године.

У својству асистента и предавача учествовао је у свим облицима наставе на Правном факултету. Усавршавао се у САД (1986.године) и у Међународном комитету Црвеног крста у Женеви, у Институту Анри Динан и у Уједињеним нацијама (Оделење за Европу) у Женеви 1987.године.

За доцента на предметима Људска права на Катедри за Међународно јавно право и Право одбране на Катедри за јавно право изабран је 2000. године.

За ванредног професора изабран је 2005. године на предметима Људска права и Право одбране. Након избора на ове предмете наставио је да учествује у свим облицима наставе на редовним, академским магистарским и мастер студијама и докторским студијама. На основном студијама и изводио је све облике наставе на предметима Људска права, Међународно хуманитарно право и Право одбране. Повремено је, на основу одлуке Катедре за међународно право и међународне односе, изводио наставу и испитивао на основном курсу на предметима Међународно јавно право, Међународни односи и Право европских интеграција. На последипломским студијама предавао је и испитивао следеће предмете - Људска права, Међународно хуманитарно право и Право одбране.

У току своје научно-наставне каријере изводо је наставу у свим облицима наставе, на основним и последипломским студијама. Био је ментор и члан менторских комисија у знатном броју магистарских, мастер радова и докторских дисертација у земљи и иностранству.

Поред сталног радног односа на Правном факултету Универзитета у Београду био је ангажован, увек са дозволом Факултета, и на другим наставно-научним иснтитуцијама у земљи и у иностранству. Предавао и испитивао на основним и последипломским студијама на Правном факултету у Бјељини у Р. Српској, на Правном факултету у Крагујевцу, Ужицу (оделење Правног из Београда), на Правном факултету у Новом Саду, на мастер студијама на Криминалистичко-полицијској академији на модулу за управноправну и међународноправну научну област, на Правном факултету у Скопљу,  на Војној академији Војске Р. Србије, у Центру високих војних школа Војске СР Југославије, Школи националне одбране војске Р. Србије, Школи за резервне официре КОВ, на Војно – медицинској академији Универзитета одбране Р. Србије и на Дипломатској академији Министарства спољних послова Р. Србије (област Међународно хуманитарно право). У току специјализације у МКЦК у Женеви држао је предавања из области Међународног хуманитарног права и Људских права у Међународном комитету Црвеног крста и у Институту Анри Динан у Женеви.

Учествовао је у организацији и организовао више домаћих и међународних научних скупова у земљи и иностранству, скоро увек са рефератом, а често са рефератом и ауторизованом дискусијом на округлим столовима.

Написао је петнаест књига и уџбеника из области међународног права, људских права и права одбране. Око стотинак научних чланака из ових области права. Био је рецензент више књига и научних монографија. Написао је и ибјавио више научних чланака из области корупције и односа корупције и људских права.

Увео је две нове научно-наставне дисциплине на Правном факултету Универзитета у Београду, Међународно хуманитарно право и Право одбране.  

У току своје наставно–научне каријере био је заменик шефа Катедре за међународно право и међународне односе и заменик шефа Катедре за јавно право Правног факултета Универзитета у Београду. Био је члан Већа института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду и члан редакције Издавачког центра Правног факултета Универзитета у Београду од 2013. до 2016.године. Члан је Уређивачког одбора часописа Војно дело (Опште војни и теоријски часопис, М-51) Министарства одбране Р. Србије у  Београду, члан је Уређивачког одбора часописа Међународни проблеми (Института ИМПП), члан је Управног одбора Института за међународну политику и привреду од 2014.године. Члан је International Lаw аssociation и Српског огранка Удружења за међународно право,  Удружења за међународно кривично право Србије и Удружења правника Србије (од 2005.г. и даље).