10. јун 2013

Миољуб Виторовић,

Члан Савета

 Рођен је 1957. године у Пироту.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1983. године. Од 1986. године запослен је у тужилаштву. За Заменика тужиоца у ИВ Општинском јавном тужилаштву у Београду изабран је 1994. године, а за Заменика Окружног јавног тужиоца у Београду 2003. године.

Од 2004. године до 2006. године био је заменик Специјалног тужиоца за организовани криминал задужен за кривична дела трговине и кријумчарења људима.

Од 2006. године је Заменик тужиоца за ратне злочине.

Учесник је бројних конференција и семинара у земљи и иностранству. Ангажован је као предавач на преко 30 семинара о спречавању и сузбијању трговине људима у организацији Друштва судија Србије и више семинара у организацији Удружења тужилаца Републике Србије.

Коаутор је студије Кривичноправни систем и судска пракса у области борбе против трговине људима у Србији, Заједнички програм УНХЦР, УНДОЦ и ИОМ за борбу против трговине људима у Србији.