27. децембар 2010

jelisaveta vasilićЈелисавета Василић,
Члан СаветаРођена 1940. године.
Завршила Правни факултет у Београду 1964. 


Радила као судија више од 35 година. Стручни саветник при Врховном привредном суду Југославије од 1969. до 1973, Судија Вишег привредног суда у Београду, од 1994. до 2000. године. Адвокат и арбитар у спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори Југославије од 1998. Стални стручни консултант Агенције за приватизацију од 2002. године. Оснивач и члан Управног одбора Друштва судија Србије до 2000.гдине. Аутор више од 100 стручних радова из области привредног права и коаутор више законских пројеката.