27. децембар 2010

miroslav milicevicМирослав Милићевић,
Потпредседник Савета

 

Рођен 1949. године у Београду.

Део основне школе и део гимназије завршио у иностранству. Дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1973., магистрирао 1977., специјализацију из опште хирургије завршио 1979., докторирао 1984.

Субспецијалиста је абдоминалне хирургије. На Првој хируршкој клиници Клиничког центра Србије и Београдског Медицинског факултета запослен од 1975., а од 1985. начелник је одељења за хирургију јетре, панкреаса и жучних водова. За асистента на предмету Хирургија изабран 1980., за доцента 1985., за ванредног професора 1991., а за редовног професора 1996 године. Ментор је већег броја студентских радова, магистраских радова, доктората и субспецијалистичких радова. Био је члан многих комисија, радних група и савета КЦС и Медицинског факултета у Београду. Усавршавао се у познатим центрима у САД-у где је био и постдокторски стипендиста Фулбрајтове фондације, Енглеској, Немачкој и другим државама. Гостујући професор је Универзитета у Сан Франциску у Калифорнији. Више од двадесет година је носилац и главни истраживач у пројектима Републичке заједнице за науку. Истраживач је у многим међународним пројектима.

Један је од оснивача и први председник Belgrade Lion ¢ s Club-a. Једини лекар потписник Декларације са Сент Андрејског Сабора уједињена опозиције. Био је члан Управног Одбора Савета за Демократске Промене. Био је председник Етичког комитета КЦС. Члан је Иницијалног одбора за оснивање Лекарске Коморе и члан је Центра за биоетику (ЦЕЗБЕ).

Један је од оснивача и Председник је Управног Одбора Југословенског удружења за ендоскопску хирургију (YУЕХ) и Југословенског Огранка Асоцијације Хирурга и Гастроентеролога (ИАСГ). Један је од оснивача и Председник Огранка Европске Асоцијације за хирургију јетре панкреаса и жучних водова Србије и Црне Горе (ЕХПБА). Члан је научног комитета European Association for Endoscopic Surgery (EAES), члан је Комитета за развој удружења European Digestive Surgery (EDS), члан је научног одбора European Association for Hepato-pancreato-biliary (EHPB), члан је извршног одбора European Association for Hepato-pancreato-biliary (EHPB), члан је Савета European Digestive Surgery (EDS), један од оснивача и члан је Управног одбора European Academy for Surgery (EAS), један од оснивача је и члан Управног одбора Meditteranian and Middle East Endoscopic Surgical Association (MMESA) , члан је Управног одбора International Association of Surgeons and Gastroenterologists (IASG), члан је Americal College of Surgery (ACS), Национални делегат је при Societe International de Chirurgie (SIC) и многих других домаћих и страних стручних удружења.

Главни уредник је Acta Chirurgica Iugoslavica, званичног часописа хирурга СЦГ. Члан је уређивачког одбора међународног часописа Hepato-Gastroenterology. Рецензент је за међународне часописе: Surgery, Digestive Surgery, Journal of the Pancreas (JOP), HPB Surgery i Hepato-gastroenterology.

Објавио, написао и реферисао је више од 350 радова, резимеа и поглавља у земљи и иностранству. Одржао је више од 30 предавања по позиву на курсевима, конгресима и састанцима у иностранству. Написао је поглавља у највећим светским књигама из области ХПБ хирургије.